İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

  • Yasal ve uluslararası mevzuatlara uymak
  • Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlamak
  • Çalışanların sağlık kontrollerini ve eğitimlerini düzenli aralıklarla yaparak etkili bir iş sağlığı ve güvenliği politikasını oluşturmak
  • İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ilkesiyle çalışmak,
  • Çalışanların aktif katılımını sağlayarak şirket içerisindeki iletişimi artırmak
  • Riskleri etkin bir biçimde yöneterek iş kazalarını en aza indirmek
  • Çalışanların kişisel koruyucu donanım kullanmasını sağlamak
  • Teknolojik gelişmelere uyum sağlamak
  • Acil durumlar hakkında çalışanlara gerekli bilgi ve eğitimler verilerek; acil durumlarda oluşacak kayıpları minimize etmeyi planlamak ve uygulamaktır.